Estoński CIT podatki gov pl

MP Plus Maciej Piecha Biuro Rachunkowe. Księgowi. Doradcy Podatkowi. Biegli Rewidenci. - Estoński CIT

Rozwój Twojej firmy

Ankieta:Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.

Widok: mężczyzna rysujący wykres. Napis: estoński cit - rozwój twojej firmy. proinwestycyjny charakter

Co to jest

Estoński CIT to:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych,
 • prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu i środków na optymalizacje podatkowe.

Na czym polega

Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Widok: zbliżenie monety 1 zł. Napis: estoński CIT - rozwój twojej firmy. Kto będzie mógł skorzystać.

Dla kogo estoński CIT

To rozwiązanie skierowane do:

 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

 • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
 • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
 • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
 • które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Widok: rozłożone banknoty 100 zł. Napis: estoński CIT - rozwój twojej firmy. Łatwiejszy dostęp do finansowania dla firm z sektora MŚP.

Korzyści dla firm

 • większa odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki

 • większa odporność na kryzysy,
 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.
Biuro Rachunkowe Oświęcim MP Plus Maciej Piecha Księgowość Oświęcim
Biuro Rachunkowe Oświęcim MP Plus Maciej Piecha Księgowość Oświęcim
Biuro Rachunkowe
M.P. Plus Maciej Piecha
ul. Gospodarcza 24; pok.29
32-600 Oświęcim
tel. 501 095 660
Godziny otwarcia: 08:00 – 16:00

Źródło: Portal Podatkowy gov.pl

 

Udostępnij