Grojec: ul. Cicha przebudowana

Inwestycja w Grojcu została odebrana 11 września. Przebudowa ulicy Cichej trwała przez cały sierpień. Wykonanie podbudowy i asfaltowej nawierzchni, a także ułożenie betonowych korytek kosztowało ponad 93 tys. zł.

Cicha to droga wewnętrzna odchodząca od ulicy Kazimierza Jagiellończyka w kierunku południowym. Jej przebudowa ma zapewnić łatwiejszy dojazd do pól. Poprawa odwodnienia powinna również uchronić okoliczne posesje przed podtopieniami. Podczas intensywnych deszczy woda z pól zalewała ulicę Kazimierza Jagiellończyka i piwnice pobliskich domów.

Gmina Oświęcim uzyskała od Samorządu Województwa Małopolskiego dofinansowanie przebudowy Cichej jako drogi dojazdowej do pól uprawnych. Dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego to połowa wartości inwestycji, czyli prawie 47 tys. zł.

Źródło:

Urząd Gminy Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
Tel. +48 33 844 95 00
E-mail: gmina@gminaoswiecim.pl
https://gminaoswiecim.pl/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 16:30
Piątek: 07:30 – 14:30

Udostępnij