Harmęże: szkoła jak nowa

Elewacja zabytkowego budynku, w którym mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny, została wyremontowana.

Prace rozpoczęto w czerwcu. Szczegóły były na bieżąco uzgadniane z Małopolskim Konserwatorem Zabytków. Podczas czerwcowych egzaminów ósmoklasistów roboty zostały zawieszone.

Gmina Oświęcim uzyskała do tej inwestycji dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 70 tys. zł. Łączny koszt wykonanych prac to ponad 230 tys. zł.

15 września protokół odbioru robót budowlanych podpisali wójt Mirosław Smolarek, jego zastępca Halina Musiał, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Agata Michalska, sołtys Harmęż Adam ZIeliński i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Bartłomiej Karolus. Równocześnie miał miejsce odbiór konserwatorski.

 

Źródło:

Urząd Gminy Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
Tel. +48 33 844 95 00
E-mail: gmina@gminaoswiecim.pl
https://gminaoswiecim.pl/
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Godziny urzędowania:
Poniedziałek, Środa, Czwartek: 07:30 – 15:30
Wtorek: 07:30 – 16:30
Piątek: 07:30 – 14:30

Udostępnij