Każde dziecko jest wyjątkowe malopolska pl

Malopolska: Każde dziecko jest wyjątkowe

W środę, 24 listopada w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „ Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Jan Tadeusz Duda przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Mikołaj Pawlak rzecznik praw dziecka, Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki oraz Łukasz Cieślik dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Każde dziecko jest wyjątkowe malopolska pl
Każde dziecko jest wyjątkowe malopolska pl

 

 

Celem konferencji „Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży” była próba odpowiedzi na następujące, ważne pytania:  W jaki sposób rozwijać mocne strony dziecka? Które obszary życia dzieci i młodzieży są problematyczne i wymagają interwencji i wsparcia dorosłych? Czy polska szkoła jest środowiskiem przyjaznym? Jaka jest rola dorosłych: rodziców i nauczycieli w procesie rozwoju, wychowania i nauczania?

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali także o aktualnej kondycji szkoły. Zaprezentowali mocne strony nauczania oraz obszary do poprawy i zmiany.

Takie spotkania, konferencje czy warsztaty pokazują między innymi jak istotne i ważne role w życiu młodych osób pełnią rodzice, opiekunowie i nauczyciele, jak wielką rolę odgrywają w wychowaniu i rozwoju, a także stanowią wzór i autorytet dla dzieci i młodzieży

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wnioski i rekomendacje z „Ogólnopolskiej diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży”. Raport został przygotowany na zlecenie Mikołaja Pawlaka  – rzecznika praw dziecka.

Raport, to największe ogólnopolskie naukowe badanie w tym obszarze od 2003 roku. Do udziału w nim zostało zaproszonych 5800 uczniów z całej Polski, na trzech poziomach edukacyjnych – przedstawiciele klas II i VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Do badań wykorzystano kwestionariusz KIDSCREEN, jednolite narzędzie opracowane w ramach programów badawczych Komisji Europejskiej. W ocenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka raport jest jednym z istotniejszych dokumentów w kontekście zagrożenia zmianą trybu nauki związanego z sytuacją pandemiczną.

 

 

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Og%C3%B3lnopolskie-badanie-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-w-Polsce-tabela-PDF.pdf

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2021/08/Raport-Rzecznika-Praw-Dziecka-Og%C3%B3lnopolskie-badanie-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-w-Polsce-PDF.pdf

 

Zamów Fotowoltaikę, pompę ciepła w
Power Green  Fotowoltaika, Pompy Ciepła, 
Power Green Fotowoltaika, Pompy Ciepła
ul. Unii Europejskiej 1, 32-600 Oświęcim
+48 517 387 014
+48 517 385 719

Kupuje Lokalnie  w Polecane Firmy

 

Źródło:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
tel.: + 48 12 61 60 421, +48 12 61 60 413

Udostępnij