Niebezpieczne zjawisko drugiego stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, chcesz wiedzieć więcej – kliknij

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:151

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 08:36 dnia 12.10.2020 do godz. 08:00 dnia 14.10.2020

Obszar:  Mała Wisła, zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz w zlewni Dunaju w granicach państwa  (małopolskie)

Przebieg: Prognozowane opady deszczu będą powodować wzrost poziomu wody lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Data i godzina wydania: 12.10.2020 – godz. 08:36

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu nr. tel. 33/ 8448 980, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 33/ 8448 990, 8448 993, lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 33/8475 200, 8475 280.

Źródło:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu

Udostępnij