grafika Oświęcim. Parkuj z głową! Rynek Główny i okolice to strefy zamieszkania oswiecim.pl info oswiecim info malopolska

Oświęcim. Rynek Główny i jego okolice to strefy zamieszkania. Poruszaj się z głową!

Komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu Joanna Brania apeluje do kierowców o prawidłowe parkowanie. Przypomina, że samochód należy tak zaparkować, aby nie utrudniał przejścia pieszym i nie tarasował wjazdu na posesję.

grafika Oświęcim. Parkuj z głową! Rynek Główny i okolice to strefy zamieszkania oswiecim.pl info oswiecim info malopolska
grafika Oświęcim. Parkuj z głową! Rynek Główny i okolice to strefy zamieszkania oswiecim.pl info oswiecim info malopolska

W Oświęcimiu jest sporo miejsc, w których znajdują się „strefy zamieszkania” oznaczone znakiem D-40 – znak ten ustala zasady panujące w miejscu jego funkcjonowania m. in;
* prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
* możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
* prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
* parkowanie samochodu jest dozwolone tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
* wszystkie skrzyżowania znajdujące się w tej strefie, są równorzędne. Oznacza to, że na każdym ze skrzyżowań obowiązuje zasada prawej ręki. Według niej należy zawsze ustępować pierwszeństwa pojazdom, które znajdują się po prawej stronie – kończy Joanna Brania.

Mandat karny w wysokości 100 zł grozi za parkowanie:
• na chodniku
• na drodze dla rowerów
• poza wyznaczonym miejscem w strefie zamieszkania
• w odległości mniejszej niż 15 m od znaku oznaczającego przystanek autobusowy
Mandat w wysokości od 100 do 300 zł grozi za parkowanie:
• w warunkach, kiedy auto jest niewidoczne, lub utrudnia ruch
• na przejściu dla pieszych
• w odległości mniejszej niż 10 m przed lub za przejściem dla pieszych
• na przejeździe kolejowym, tramwajowym i na skrzyżowaniu
• w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
Kierowco pozostawiając swój pojazd pamiętaj o bezpieczeństwie oraz nieutrudnianiu życia innym uczestnikom ruchu.

 

Polska Energia

Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Maty Grzewcze, Ładowarki Samochodowe.

Zadzwoń. Doradzimy

577 830 030

Polska Energia Spółka Komandytowa
Zbigniew Hatala,  Przemysław Hatala
tel. 577 830 030