Pierwszy etap oficjalnie zakończony. Uczniowie SOSW ucieszą się z basenu, auli i pracowni p powiat-oswiecim-pl

Pierwszy etap oficjalnie zakończony. Uczniowie SOSW ucieszą się z basenu, auli i pracowni

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu jest zdeterminowany, by kontynuować budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Mimo niesprzyjających warunków związanych z epidemią koronawirusa, na dzisiejszym oficjalnym odbiorze I etapu inwestycji zadania stawili się, w maseczkach i rękawiczkach, wicestarosta Paweł Kobielusz oraz członkowie zarządu – Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak. Obecny był także wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Wojciech Kajdas.Od września pachnące nowością, funkcjonalne wnętrza zapełnią się pierwszymi uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wicestarosta Paweł Kobieluszpodtrzymuje zdanie, wyrażone także przez pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, że mimo braku obiecanego wcześniej rządowego wsparcia, ta największa obecnie wieloletnia inwestycja Powiatu Oświęcimskiego będzie kontynuowana.  By uzmysłowić sobie skalę finansowych wyzwań, warto przypomnieć, że I etap zadania kosztował 17,5 mln zł. Drugi, który niedawno się rozpoczął, będzie jeszcze droższy, bowiem pochłonie około 20 mln zł.

Od kilkudziesięciu lat SOSW funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Szkoła podstawowa z internatem mieści się przy ul. Obozowej (os. Zasole), a Branżowa Szkoła I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy ul. Kościelnej (centrum Oświęcimia) w stuletnim i mało funkcjonalnym budynku. Zresztą warunki w obu obiektach są trudne.

Obecnie w SOSW uczy się 230 osób. Większość pochodzi z naszego powiatu, ale są także uczniowie z ościennych powiatów.

We wrześniu naukę w nowej siedzibie na Zasolu, powstałej na bazie rozbudowanego obiektu po popularnej „Budowlance”,  rozpoczną uczniowie z budynku przy ul. Kościelnej. Przeniesie się tu także administracja.

To, co zobaczyłem oceniam bardzo dobrze. I pod względem przestrzeni, i pod względem funkcji to jest obiekt, który spełnia wszystkie potrzeby naszych podopiecznych– mówi Jacek Polak, dyrektor SOSW w Oświęcimiu.

Edukacja takich osób jest coraz bardziej złożona. Przychodzą do nas uczniowie z coraz większą ilością deficytów i dlatego obiekt musi być coraz bardziej wyspecjalizowany pod kątem usług, które świadczymy tym młodym osobom– wyjaśnia dyrektor placówki.

Nowo oddany obiekt robi imponujące wrażenie. Mieszczą się tu m.in. specjalistyczne sale do ćwiczeń, jest okazała aula, są pracownie i basen.

Rehabilitacja jest fundamentem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Od ruchu zaczynamy, stąd basen jest idealnym miejscem. Natomiast aula jest miejscem terapii, którą popularnie nazywamy uspołecznianiem, edukacją włączającą. To miejsce, w którym nasi podopieczni będą się uczyć konfrontować z innymi ludźmi. Oba te miejsca są niezwykle istotne– podkreśla Jacek Polak.

Część podopiecznych uczy się konkretnych zawodów, np. montera suchej zabudowy. W przeciwieństwie do szkół masowych, w SOSW pracuje się z uczniami w znacznie mniejszych grupach, mają oni więcej godzin na zgłębianie tajników zawodu, mogą liczyć na dostosowany do ich potrzeb program nauczania. Ponadto korzystają z bardzo rozległego wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, terapeutycznego, mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć rewalidacyjnych.

Niedawno ruszył II etap budowy. Kosztem około 20 mln zł powstaną części wspólne dla obiektu oddanego w I etapie oraz uczniów z sąsiedniego, starego budynku.

Obiekt pomieści stołówkę, świetlicę, bibliotekę, gabinety terapii indywidualnej oraz internat. Ta część zostanie połączona ze starym budynkiem– dodaje dyrektor Polak.

Fot. RL.

 

Udostępnij