Ścieki w rowie w rejonie ul. Klonowej w Brzeszczach

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zrzutu ścieków do rowu przy ul. Klonowej w Brzeszczach w sobotę 12 września interweniowały Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz OSP Brzeszcze.

Czynności kontrolne przeprowadzili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddział w Krakowie. Na miejscu obecni byli również przedstawiciele Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Zgłoszenie dotyczyło zrzutu ścieków do przydrożnego rowu. Jak zgłaszali mieszkańcy intensywny fetor podrażniał błony śluzowe nosa oraz oczu, powodując łzawienie oraz katar. Charakterystyczny „chemiczny” zapach utrudniał oddychanie. Inspektorzy Centralnego Laboratorium Badawczego pobrali próbki do analizy. Burmistrz Radosław Szot wystąpił do WIOŚ o udostępnienie informacji o wynikach kontroli.

Źródło: Brzeszcze.pl

Udostępnij