Menu Zamknij
ZostanWdomu gis_gov_pl
previous arrow
next arrow
Slider

o mieście

Oświęcim to ponad 43 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2, położone po obydwu brzegach Soły, u jej ujścia do Wisły, w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Sąsiaduje z trzema ważnymi regionami gospodarczymi – Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko-Białą na czele. Obszar ten zamieszkany jest przez około 5 mln ludzi. Koncentruje się tu ogromny potencjał ekonomiczny i naukowy.

Oświęcim znajduje się w pobliżu znanych miejscowości turystycznych: Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się niezwykle atrakcyjne tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

Rozwój miasta i silna przez długie lata pozycja administracyjna zaowocowały powstaniem na jego terenie ważnych jednostek administracyjnych. Swą siedzibę mają tu Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Straż Pożarna, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pogotowie Ratunkowe, Posterunek Celny, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Powiatowa Komenda Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Agenda Kancelarii Marszałka.

Położenie Oświęcimia

Należy ono niewątpliwie do podstawowych atutów miasta:

Leży na skrzyżowaniu tranzytowych ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i wojewódzkim przebiegających na kierunkach: droga nr 44 Tychy – Oświęcim – Zator – Skawina droga nr 933 Chrzanów – Oświęcim – Pszczyna droga nr 948 Oświęcim – Kęty należy zaznaczyć, że w najbliższej okolicy przebiegają realizowane i planowane do realizacji autostrady A-4 i A-1. Od wielu lat jest ważnym węzłem kolejowym z dostępem do połączeń inter-city i euro-city. Ma stosunkowo dobre powiązania krajowe, a także międzynarodowe z Wiedniem, Pragą i Bratysławą. W stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się dwa największe porty lotnicze w Polsce południowej: Kraków – Balice – ok.55 km Katowice – Pyrzowice – ok. 70 km Bliskie sąsiedztwo znaczących ośrodków akademickich – Krakowa i Katowic zapewnia bezpośredni kontakt z ogromnym potencjałem naukowym. Miasto w okresie ostatnich kilkunastu lat położyło duży nacisk na rozbudowę infrastruktury technicznej. Prace te objęły zarówno budowę nowych i modernizację już istniejących obiektów i ciągów przemysłowych. W chwili obecnej miasto dysponuje w tej dziedzinie dużymi rezerwami umożliwiającymi podjęcie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa o rozmaitej wielkości i profilu.

Gospodarka

Oświęcim można scharakteryzować jako miasto głównie przemysłowe, z dobrze wykształconym sektorem usług i handlu. Dzisiejsza struktura przemysłowa miasta przeważnie kontynuuje tradycje przemysłu mechanicznego i produkcji materiałów budowlanych oraz powiązania gospodarcze z przemysłem znajdującym się w rejonie Oświęcimia. Elementem, który zdecydował o przemysłowym charakterze miasta było powstanie na jego wschodnich obrzeżach potężnych zakładów chemicznych, które zapoczątkowały rozwój przemysłu chemicznego w Oświęcimiu.

Działalność gospodarcza na terenie miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Funkcjonujące tu podmioty gospodarcze należy zaliczyć do grupy średnich i małych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te uzyskały na swoje produkty i usługi różne certyfikaty jakościowe, wydawane między innymi przez państwa Unii Europejskiej i są w większości przystosowane do funkcjonowania w jej ramach. Oprócz branży chemicznej dobrze rozwinął się przemysł mechaniczny, elektromaszynowy, produkcji materiałów budowlanych, budownictwa przemysłowego i specjalistycznego oraz gazów technicznych. Silną pozycję niektórych przedsiębiorstw na rynku umożliwiają powiązania holdingowe z macierzystymi jednostkami. Stwarzają one możliwość podejmowania inwestycji na bardzo zróżnicowaną skalę, zarówno pod względem wielkości, jak i specyfiki przedsięwzięcia.

Gospodarcze, turystyczne i organizacyjne walory Oświęcimia zaowocowały powstaniem na terenie miasta kilkunastu przedsiębiorstw z udziałem technologii i kapitału zagranicznego .

Przedsięwzięciem o największym zaangażowaniu kapitału i technologii jest spółka PRAXAIR Sp. z o.o. powstała w wyniku wykupienia warszawskiego i gliwickiego POLGAZU przez amerykański koncern LIQUID CARBONIC Inc. z siedzibą w Chicago. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku zawiązania spółki pomiędzy firmą POLINOVA a amerykańskim koncernem GLOB, gdzie pośrednikiem była Agencja Rozwoju Przemysłu. Utrzymywane kontakty handlowe lokalnych przedsiębiorstw z zagranicznymi firmami dały początek nowym podmiotom z udziałem kapitału zagranicznego. W wyniku tych kontaktów powstały spółki AUSTROTHERM Sp. z o.o., J & J POLAND.

Dzięki zainicjowanemu przez Prezydenta Miasta spotkaniu gospodarczemu w Padwie, została zawiązana współpraca z przedsiębiorcami włoskimi. W ramach tej współpracy powstały: FLASH BIKE, ITAL-FROST, ANTIQUA, IDES. W ostatnim okresie powstała i zarejestrowała się włoska grupa kapitałowa „ITALGROUP”, która ma zamiar zagospodarować halę, byłych Oświęcimskich Zakładów Napraw Samochodowych, o powierzchni 1400 m2.

Szczególne ożywienie zapanowało w ostatnich latach w handlu i usługach. W mieście uznawanym za centrum subregionu znajdują się liczne firmy trudniące się handlem hurtowym. Handel i usługi zajmują ważne miejsce w strukturze zatrudnienia. Dużym ułatwieniem zwłaszcza dla handlu zagranicznego stało się uruchomienie w mieście posterunku celnego, który prowadzi pełny zakres usług celnych. Miasto Oświęcim zainteresowane jest wszechstronnym rozwojem handlu na swoim terenie, dlatego też przewiduje się tutaj lokalizację nowych, dużych obiektów handlowych i rozbudowę ośrodków handlowych w poszczególnych dzielnicach mieszkaniowych m.in.: os. Błonie, Zasole i Stare Stawy.

Na terenie miasta, zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2000r., jak wynika z danych Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działa 2778 podmiotów gospodarczych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego – 18.

Niezbędne zaplecze dla sfery gospodarczej miasta stanowią biura rachunkowe, kancelarie prawnicze i banki. Na terenie miasta działają: Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Bank Śląski SA, Bank PEKAO SA, PKO BP, BIG Bank SA, BGŻ SA, Bank Spółdzielczy, Spółdzielczy Bank Rozwoju „Samopomoc Chłopska”, Kredyt Bank, Invest Bank.

Od października 2001 r. działa Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. mające za zadanie wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

Szanse na rozwój gospodarki turystycznej w mieście należy wiązać z:

– obecnością na terenie miasta Państwowego Muzeum „Auschwitz-Birkenau”
– intensywnym ruchem tranzytowym w mieście będącym łącznikiem pomiędzy Śląskiem a Beskidami
– ciekawymi terenami rekreacyjnymi położonymi w dolinach rzek Soły i Wisły oraz istniejącą bazą sportową (basen, lodowisko)
– znaczną liczbą osób odwiedzających miasto z okazji liczących się w kraju imprez kulturalnych i sportowych

W stosunku do istniejących potrzeb obecna infrastruktura turystyczna miasta jest jeszcze niewystarczająca, co otwiera korzystne perspektywy dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Inwestowanie w turystykę na tym terenie należy uznać za intratne posunięcie. Rozwój zaplecza turystycznego przewidziany jest w rejonie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także na terenie Starego Miasta. Oświęcim to ponad 43 tys. miasto o powierzchni 30,3 km2, położone po obydwu brzegach Soły, u jej ujścia do Wisły, w centrum Kotliny Oświęcimskiej. Sąsiaduje z trzema ważnymi regionami gospodarczymi – Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, aglomeracją krakowską i regionem podbeskidzkim z miastem Bielsko-Białą na czele. Obszar ten zamieszkany jest przez około 5 mln ludzi. Koncentruje się tu ogromny potencjał ekonomiczny i naukowy.

Oświęcim znajduje się w pobliżu znanych miejscowości turystycznych: Krakowa, Wieliczki, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pszczyny. W niewielkiej odległości od miasta znajdują się niezwykle atrakcyjne tereny Beskidu Małego i Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

Rozwój miasta i silna przez długie lata pozycja administracyjna zaowocowały powstaniem na jego terenie ważnych jednostek administracyjnych. Swą siedzibę mają tu Urząd Miasta, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Straż Pożarna, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Pogotowie Ratunkowe, Posterunek Celny, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Powiatowa Komenda Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Agenda Kancelarii Marszałka.

Źródło: www.web.um.oswiecim.pl

previous arrow
next arrow
Slider
#ZostańWDomu bezpieczeństwo bezpieczny oświęcim biznesOswiecim Gmina oswiecim infoOswiecim.pl info oświęcim JesteśmyOTWARCI koronawirus koronawirus malopolska koronawirus oswiecim koronowirus koronowirus malopolska koronowirus oswiecim kultura oswiecim kupuję lokalnie kwarantanna malopolska malopolska.pl oswiecim Polecane Firmy Oświęcim policja policja oświęcim powiat oswiecim powiat oświęcimski SARS-Cov-2 urząd wojewódzki wspierajLokalne zdrowie zdrowie oswiecim