Ministerstwo Finansów Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7% gov pl

MP Plus Maciej Piecha Biuro Rachunkowe. Księgowi. Doradcy Podatkowi. Biegli Rewidenci. - Ministerstwo Finansów: Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%

Ministerstwo Finansów Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7% gov pl
Ministerstwo Finansów Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7% gov pl

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w „Programie konwergencji Aktualizacja 2020”, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Przewidujemy, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co wynika z tego, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Biuro Rachunkowe Oświęcim MP Plus Maciej Piecha Księgowość Oświęcim
Biuro Rachunkowe Oświęcim MP Plus Maciej Piecha Księgowość Oświęcim
Biuro Rachunkowe M.P. Plus Maciej Piecha
Księgowi. Doradcy Podatkowi. Biegli Rewidenci.
32-600 Oświęcim, ul. Gospodarcza 24/29
Pn – Pt: 08:00 – 16:00
tel. 501 095 660

 

Źródło:

Ministerstwo Finansów

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Udostępnij