Szpital Oświęcim. Zasady poboru wymazu w Punkcie Pobrań na terenie Szpitala Powiatowego

Szpital Oświęcim. Zasady poboru wymazu Covid w Punkcie Pobrań na terenie Szpitala Powiatowego

 

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu poinformowała, iż pacjenci skierowani na pobranie wymazu muszą uzgodnić rzeczywistą godzinę pobrania wymazu bezpośrednio z koordynatorem Punktu Pobrań w powiatowej lecznicy. Z koordynatorem można się skontaktować pod numerem telefonu 798 909 130,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.

Szpital Oświęcim. Zasady poboru wymazu w Punkcie Pobrań na terenie Szpitala Powiatowego
Szpital Oświęcim. Zasady poboru wymazu w Punkcie Pobrań na terenie Szpitala Powiatowego

Punkt Pobrań wymazów znajduje się w oznaczonym miejscu na terenie szpitala, od strony ulicy Szpitalnej.

Osoba skierowana na wymaz, oraz w przypadku badań komercyjnych, dzwoni pod podany wspomniany numer telefon 798 909 130i podaje koordynatorowi następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • kod zlecenia ( w przypadku POZ)
  • adres zamieszkania ( w przypadku badań komercyjnych)

Nie ma możliwości poboru wymazów osób wcześniej nie zarejestrowanych, z powodu konieczności przygotowania próbek.

Pobrana próbka trafia do analizy do  laboratorium COVID.

Informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu. Jest ona widoczna dla lekarza POZ w gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie EWP dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych– przybliża dyrekcja powiatowej lecznicy.

Jeśli wynik jest pozytywny,  lekarz rodzinny poinformuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Lekarz POZ przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19.

W przypadku badań komercyjnych wyniki są przekazywane pacjentom telefonicznie lub na podany adres mailowy.

GODZINY PRACY PUNKTU POBRAŃ:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek, Sobota i Niedzielaw godzinach: 8.00 – 12.30,

Czwartek: 8.00 – 12.30 oraz 15.00 – 16.00.

Przy czym:

8.00 – 9.00 sanatoria

9.00 – 11.30 E-skierowania (POZ)

11.30 – 12.30 pacjenci z izolacji.

(Źródło: Szpital Powiatowy).

Źródło:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
tel: 33 844-96-00
Czas pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:
 
poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00
piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

 

Udostępnij