Skorzystaj z oferty finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu wazna-informacja powiat oswiecim pl info oswiecim info malopolska praca oswiecim

Jestem Biznes: Skorzystaj z oferty finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Skorzystaj z oferty finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu wazna-informacja powiat oswiecim pl info oswiecim info malopolska praca oswiecim
Skorzystaj z oferty finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu wazna-informacja powiat oswiecim pl info oswiecim info malopolska praca oswiecim

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, tj. Funduszu Pracy, jak i Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na:

  • Prace interwencyjne – refundacja zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w wysokości 1200 zł + ZUS, po okresie refundacji wymagane jest 3 miesięczne zatrudnienie.
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – kwota refundacji wynosi 20 000 zł., okres na który należy zatrudnić osobę bezrobotna wynosi 24 miesiące.
  • Staże – nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Okres realizacji stażu to minimalne 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy. W okresie odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 1565 zł/miesięczne.

Zapraszamy osoby bezrobotne do składania wniosków na:

  • Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – kwota dotacji wynosi 20 000 zł., minimalny okres przez który należy prowadzić działalność gospodarczą wynosi 12 miesięcy.
  • Szkolenia i bony szkoleniowe – szkolenia są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 1565 zł., jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.
  • Bon na zasiedlenie – osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Kwota przeznaczona na bon zasiedleniowy wynosi 7000 zł.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu tel. 33 842 49 07.
  • Filia PUP w Kętach tel. 33 845 26 24.

Polska Energia

Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Maty Grzewcze, Ładowarki Samochodowe.

Zadzwoń. Doradzimy

577 830 030

Polska Energia Spółka Komandytowa
Zbigniew Hatala,  Przemysław Hatala
tel. 577 830 030